Υπηρεσίες

Για ραντεβού: +30 210 3640470
Ακολουθήστε μας:

Ηλεκτροκαρδιογράφημα - ΗΚΓ

Υπηρεσίες
Υπηρεσίες

Πρόκειται για καταγραφή της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς.

Η εξέταση διαρκεί περίπου 5 λεπτά και είναι εντελώς ανώδυνη. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί το ηλεκτροκαρδιογράφημα ξαπλώνετε στο εξεταστικό κρεβάτι και 10 ηλεκτρόδια (μικρά αυτοκόλλητα ή βεντούζες) τοποθετούνται στο θώρακα και τα άκρα σας. Αυτά συνδέονται με τη συσκευή του ηλεκτροκαρδιογράφου ώστε να μεταδώσουν τα ηλεκτρικά σήματα από την καρδιά σας στη συσκευή.

Τέλος, ο ηλεκτροκαρδιογράφος παράγει μια κυματομορφή που μας δίνει πληροφορίες κυρίως για το ρυθμό και τη συχνότητα της καρδιάς αλλά και έμμεσα για τη θέση της στο θώρακα και τη δομή της.

Διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς (triplex καρδιάς)

Το διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς (ή αλλιώς υπέρηχος ή triplex καρδιάς) είναι ένα ανώδυνο, μη επεμβατικό και χωρίς ακτινοβολία τεστ. Κατά τη διενέργεια του υπερηχογραφήματος ένας ηχωβολέας (κεφαλή υπερήχων) τοποθετείται στο θώρακά σας και στέλνει κύματα υπερήχων προς την καρδιά.

Τα κύματα αυτά ανακλώνται από την καρδιά πίσω στον ηχωβολέα. Το σήμα αυτό μετατρέπεται σε εικόνα στην οθόνη μας και έτσι έχουμε μια λεπτομερή απεικόνιση της δομής και της λειτουργικότητας της καρδιάς.

Μας επιτρέπει την αναλυτική εκτίμηση του μεγέθους της καρδιάς, της κινητικότητας των τοιχωμάτων, της δομής και της λειτουργίας των βαλβίδων αλλά και την απεικόνιση των μεγάλων αγγείων που μεταφέρουν το αίμα προς και από την καρδιά όπως είναι η θωρακική αορτή.

Η διάρκεια της εξέτασης κυμαίνεται από 15-20 λεπτά για μία βασική μελέτη με φυσιολογικά ευρήματα μέχρι και αρκετά περισσότερα λεπτά αναλόγως των ευρημάτων ή των εξειδικευμένων τεχνικών (π.χ εκτίμηση μυοκαρδιακής παραμόρφωσης) που μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση.

Υπηρεσίες
Υπηρεσίες

Ηχωκαρδιογραφία αντίθεσης (Contrast echocardiography)

Υπηρεσίες

Είναι μία ειδική εξέταση, η οποία πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια μιας υπερηχογραφικής μελέτης όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω προκειμένου να ληφθούν επιπρόσθετες πληροφορίες.

Προϋποθέτει ενδοφλέβια χορήγηση ηχωσκιερού παράγοντα αντίθεσης (σκιαγραφικού παράγοντα, μη ιωδιούχου, μη νεφροτοξικού, σπανιότατα αλλεργιογόνου) και ειδικές ρυθμίσεις στο μηχάνημα του υπερήχου προκειμένου να επιτευχθούν οι κατάλληλες λήψεις.

Η μέθοδος χρησιμοποιείται κυρίως σε περιπτώσεις όπου δεν έχουμε επαρκώς καλή ποιότητα απεικόνισης, ώστε να εκτιμήσουμε ακριβέστερα τόσο την ανατομία της καρδιάς, τη συνολική λειτουργικότητα όσο και την κινητικότητα των επιμέρους καρδιακών τοιχωμάτων, την αιμάτωσή τους αλλά και την πιθανή παρουσία θρόμβων/μαζών.

Πέρα από τη διαθωρακική μελέτη υπερήχου, σκιαγραφικοί παράγοντες χρησιμοποιούνται και κατά τη διάρκεια του δυναμικού υπερηχοκαρδιογραφήματος (stress echo) αλλά και κατά το διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα.

Υπερηχογράφημα αντίθεσης με μικροφυσαλίδες - Δοκιμασία μικροφυσαλίδων (Bubble study)

Υπηρεσίες

Η εξέταση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια μιας υπερηχογραφικής μελέτης στις περιπτώσεις που χρειάζεται να αποκλειστεί ή να επιβεβαιωθεί η παρουσία παράδοξης επικοινωνίας (shunt) ενδοκαρδιακά ή εξωκαρδιακά. Είναι μια ανώδυνη διαδικασία η οποία περιλαμβάνει ενδοφλέβια χορήγηση αναδευμένου φυσιολογικού ορού με μία ελάχιστη ποσότητα αέρα ώστε να σχηματιστούν μικροφυσαλίδες (bubbles) και ταυτόχρονα λήψη εικόνων της καρδιάς με τον υπέρηχο. Γι αυτό το λόγο τοποθετείται ένας φλεβοκαθετήρας στο χέρι σας ο οποίος και αφαιρείται λίγα λεπτά μετά το πέρας της εξέτασης.

Η συχνότερη ένδειξη είναι ο αποκλεισμός/επιβεβαίωση της παρουσίας ανοικτού ωοειδούς τρήματος. Πρόκειται για μία μικρή «τρύπα» στο μεσοκολπικό διάφραγμα, μεταξύ του δεξιού και του αριστερού κόλπου. Αυτή η τρύπα είναι παρούσα σε όλους μας κατά τη διάρκεια της εμβρυικής ζωής και μπορεί να παραμείνει ανοιχτή μετά τη γέννηση σε 1 στους 4 ανθρώπους. Ένα τέτοιο εύρημα αποκτά σημασία ειδικά σε περιπτώσεις ασθενών νεαρότερης ηλικίας που έχουν υποστεί κάποιο «ανεξήγητο» εγκεφαλικό επεισόδιο. Ωστόσο, η εξέταση αυτή μπορεί να εκτιμήσει την παρουσία και μεγαλύτερων ελλειμμάτων στο μεσοκολπικό διάφραγμα.

Οι μικροφυσαλίδες εγχύονται στη φλέβα του χεριού σας, «ταξιδεύουν» δια του φλεβικού συστήματος μέχρι τη δεξιά πλευρά της καρδιάς όπου και τις απεικονίζουμε με τον υπέρηχο. Φυσιολογικά οι μικροφυσαλίδες συνεχίζουν την πορεία τους προς τους πνεύμονες όπου και καταστρέφονται. Αν όμως υπάρχει κάποιος τύπος μεσοκολπικής επικοινωνίας (έλλειμμα ή «τρύπα» στο επίπεδο των κόλπων) ένας αριθμός μικροφυσαλίδων θα περάσει και στην αριστερή πλευρά της καρδιάς. Σε αυτή την περίπτωση, θα χρειαστεί να προγραμματιστεί ένα διοισοφάγειο υπερηχογράφημα για την ακριβή εκτίμηση της θέσης και του μεγέθους του ελλείμματος.

Τρισδιάστατο υπερηχοκαρδιογράφημα (3D Echocardiography)

Υπηρεσίες

Η τρισδιάστατη υπερηχοκαρδιογραφία συμβάλει στην ακριβέστερη εκτίμηση του μεγέθους και της λειτουργικότητας των καρδιακών κοιλοτήτων και στην πιο λεπτομερή απεικόνιση ανατομικών δομών όπως οι βαλβίδες.

Εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια τόσο του διαθωρακικού όσο και του διοισοφάγειου υπερηχογραφήματος. Χρειάζεται ειδική κεφαλή υπερήχου, κατάλληλο λογισμικό και εξειδικευμένος χρήστης.

Διοισοφάγειο υπερηχογράφημα καρδιάς

Υπηρεσίες
Υπηρεσίες

Πρόκειται για μια ελάχιστα επεμβατική υπερηχογραφική μελέτη κατά την οποία λαμβάνουμε εικόνες της καρδιάς δια του οισοφάγου. Χρησιμοποιούμε μια ειδική εύκαμπτη, λεπτή κεφαλή υπερήχου (που θυμίζει ενδοσκόπιο γαστροσκόπησης). Έτσι έχουμε μία πιο κοντινή και πιο λεπτομερή απεικόνιση της καρδιάς σε σύγκριση με το διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα. Προκειμένου να μην είναι δυσάρεστη η εξέταση χορηγούμε ήπια καταστολή.

Η εξέταση ενδείκνυται για την ευκρινέστερη εκτίμηση της ανατομίας και της λειτουργίας των καρδιακών βαλβίδων, για τον αποκλεισμό παρουσίας εκβλαστήσεων, θρόμβων εντός της καρδιάς, για την εκτίμηση μεσοκολπικής επικοινωνίας, για τον έλεγχο της αορτής κ.α.

Οι ενδείξεις της μεθόδου βέβαια επεκτείνονται και σε νοσηλευόμενους ασθενείς καθώς και διεγχειρητικά για καθοδήγηση επεμβατικών καρδιολογικών πράξεων ή καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων.

Δυναμικό υπερηχοκαρδιογράφημα με δοβουταμίνη ή άσκηση (Stress Echocardiogram)

Υπηρεσίες

Το δυναμικό υπερηχωκαρδιογράφημα (stress echo) είναι μια εξειδικευμένη, μη επεμβατική διαγνωστική εξέταση η οποία συνδυάζει τον υπέρηχο καρδιάς είτε με άσκηση σε κυλιόμενο τάπητα ή ποδήλατο είτε με ενδοφλέβια χορήγηση δοβουταμίνης προκειμένου να εκτιμηθεί η παρουσία σημαντικών στενώσεων στα στεφανιαία αγγεία.
Εφόσον υπάρχει κάποιο παθολογικό εύρημα, θα ακολουθήσει περαιτέρω έλεγχος και αναλόγως των αποτελεσμάτων θα χορηγηθεί φαρμακευτική αγωγή ή/και επεμβατική αντιμετώπιση.

Επιπλέον, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να δείξει κατά πόσο τμήματα του μυοκαρδίου που έχουν υποστεί βλάβη είναι βιώσιμα («ζωντανά»). Ακόμη, μπορεί να εκτιμήσει τη λειτουργικότητα των βαλβίδων όταν διαπιστωθούν στενώσεις ή ανεπάρκειες που δε μπορούν να ποσοτικοποιηθούν με ακρίβεια από το διαθωρακικό ηχωκαρδιογράφημα.

Το stress echo έχει αυξημένη διαγνωστική αξία συγκρινόμενο με τη απλή δοκιμασία κόπωσης. Είναι ευρέως διαθέσιμο, ανώδυνο, σύντομο και δεν έχει ακτινοβολία. Απευθύνεται στους ασθενείς με ενδιάμεση πιθανότητα για στεφανιαία νόσο. Μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα και σε ασθενείς οι οποίοι λόγω κινητικών/μυοσκελετικών προβλημάτων δεν μπορούν να περπατήσουν σε κυλιομένο τάπητα ή να κάνουν ποδήλατο.

Δοκιμασία κόπωσης σε κυλιόμενο τάπητα (Τεστ Κοπώσεως)

Υπηρεσίες

Η δοκιμασία κόπωσης ή ηλεκτροκαρδιογράφημα κόπωσης είναι μια ηλεκτροκαρδιογραφική καταγραφή η οποία διενεργείται κατά τη διάρκεια της άσκησης (σε κυλιόμενο τάπητα ή ειδικό ποδήλατο) προκειμένου να εκτιμήσουμε πως η καρδιά ανταποκρίνεται όταν την προκαλούμε να «δουλέψει» εντονότερα, όπως συχνά χρειάζεται να κάνει άλλωστε και στην καθημερινότητά μας.

Η καρδιά έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις σε αίμα κι οξυγόνο όταν ασκούμαστε, το οποίο λαμβάνει μέσω των στεφανιαίων αρτηριών.

 Το τεστ κοπώσεως λοιπόν μπορεί εμμέσως να μας δείξει αν η καρδιά μπορεί να λάβει επαρκή ποσότητα αίματος κατά την άσκηση. Αυτό γίνεται αντιληπτό είτε μέσω αλλαγών στο ηλεκτροκαρδιογράφημά είτε μέσω συμπτωμάτων (όπως πόνος στο στήθος) που μπορεί να προκύψουν, είτε λόγω μη αναμενόμενων αλλαγών στην αρτηριακή πίεση ή την καρδιακή συχνότητα. Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί περαιτέρω έλεγχος προκειμένου να αποκλείσουμε ότι τα παραπάνω οφείλονται σε στεφανιαία νόσο, δηλαδή σε σημαντική στένωση στις στεφανιαίες αρτηρίες.

Πέρα όμως από τη διάγνωση βοηθάει και στην παρακολούθηση και διαστρωμάτωση κινδύνου των ασθενών με γνωστή στεφανιαία νόσο που επιθυμούμε να δούμε αν είναι σταθεροί, να επιλέξουμε την καλύτερη δυνατή θεραπεία ή να δώσουμε οδηγίες για άσκηση. Επίσης η δοκιμασία κόπωσης έχει θέση σε ασθενείς που εμφανίζουν συγκοπτικά ή προσυγκοπτικά επεισόδια ιδιαίτερα όταν αυτά συμβαίνουν κατά τη δραστηριότητα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με ιστορικό αρρυθμιών προκειμένου να εκτιμήσουμε την εμφάνιση/διακύμανση τους στην άσκηση. Τέλος έχει θέση στην παρακολούθηση ασθενών με μυοκαρδιοπάθειες και συγγενείς καρδιοπάθειες. Σε αυτές τις περιπτώσεις βέβαια συνήθως επιλέγουμε την καρδιοπνευμονική δοκιμασία κόπωσης ή εργοσπιρομετρία για εκτίμηση περισσότερων παραμέτρων.

24-72h ηλεκτροκαρδιογραφική καταγραφή (Holter ρυθμού 24 -72h)

Υπηρεσίες

Είναι μια παρατεταμένη καταγραφή της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς. Ηλεκτρόδια τοποθετούνται στο θώρακα και συνδέονται με μία μικρή φορητή συσκευή την οποία παίρνετε μαζί σας. Θέλουμε να καταγράψουμε το ρυθμό της καρδιάς σας και την καρδιακή σας συχνότητα κατά τη διάρκεια μίας ή περισσοτέρων τυπικών ημερών σας.

Γι αυτό σάς ενθαρρύνουμε να συνεχίσετε κανονικά τις δραστηριότητες σας. Η συσκευή στη συνέχεια επιστρέφεται στο ιατρείο και αφού αναλυθεί η καταγραφή, παραλαμβάνετε τα αποτελέσματά σας.

Ηolter ρυθμού τοποθετούμε σε ασθενείς που περιγράφουν αίσθημα παλμών (ταχυκαρδίες), που βιώνουν κάποιο ανεξήγητο λιποθυμικό ή προλιποθυμικό επεισόδιο αλλά και για εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της αντιαρρυθμικής/βραδυκαρδιακής αγωγής καθώς και σε ασθενείς με γνωστή καρδιακή νόσο όπως κληρονομούμενες μυοκαρδιοπάθειες, συγγενείς καρδιοπάθειες, ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια για διαστρωμάτωση κινδύνου.

Υπηρεσίες

24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης (Holter πίεσης 24h)

Είναι μια 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης που βοηθά τόσο στη διάγνωση της αρτηριακής υπέρτασης σε κάποιους ασθενείς όσο και στην αξιολόγηση της αντιυπερτασικής αγωγής.

Καταγραφεί την αρτηριακή πίεση ανά τακτά διαστήματα που εμείς ορίζουμε τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και της νύχτας, ώστε να εκτιμηθούν οι διακυμάνσεις της αλλά και η μέγιστη και ελάχιστη τιμή της. Τα διαστήματα καταγραφής της αρτηριακής πίεσης ορίζονται ανά 15-30 λεπτά και παρέχονται μέσες τιμές για το 24ωρο, την ημέρα και τη νύχτα.

Τα όρια για τη διάγνωση της αρτηριακής υπέρτασης είναι ≥ 130 / 80 mmHg στο 24ωρο, ≥135 / 85 mmHg για τον μέσο όρο της ημέρας και ≥120 / 70 mmHg για τη νύχτα. Η ΑΠ φυσιολογικά ελαττώνεται περισσότερο από 10% κατά τη διάρκεια του ύπνου. Σε άτομα που η ΑΠ δεν ελαττώνεται (non-dippers) έχει φανεί ότι o κίνδυνος επιπλοκών από την υπέρταση, όπως το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και το έμφραγμα του μυοκαρδίου είναι αυξημένος.

Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς

Υπηρεσίες

Πρόκειται για μια σύγχρονη, μη επεμβατική μέθοδο απεικόνισης η οποία παρέχει ακριβείς πληροφορίες για το μέγεθος των καρδιακών κοιλοτήτων, την ανατομία και τη λειτουργικότητα της καρδιάς.

Επιπλέον όμως με τη χρήση σκιαγραφικού παράγοντα και ειδικών τεχνικών απεικόνισης η μαγνητική τομογραφία καρδιάς μάς δίνει τη δυνατότητα χαρακτηρισμού του καρδιακού ιστού. Μπορούμε δηλαδή να διακρίνουμε περιοχές ίνωσης, φλεγμονής, διήθησης καθώς και να χαρακτηρίσουμε καρδιακές μάζες.

Χρησιμοποιείται ευρέως σε ασθενείς με μυοκαρδιοπάθειες, με συγγενείς καρδιοπάθειες, μυοκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα, βαλβιδοπάθειες, στεφανιαία νόσο αλλά και σε πλειάδα άλλων καρδιαγγειακών παθήσεων.

Διενεργείται σε συνεργασία με εξειδικευμένα κέντρα από ειδικά εκπαιδευμένους καρδιολόγους και ακτινολόγους. Η διάρκεια της ποικίλλει ανάλογα με την ένδειξη για την οποία διενεργείται και συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 30 και 60 λεπτών.

Αξονική Στεφανιογραφία

Υπηρεσίες

Πηγή: MAYO FOUNDATION FOR MESICAL EDUCATION AND RESEARCH.

Υπηρεσίες

Είναι μία μη επεμβατική, ανώδυνη και σύντομη μέθοδος απεικόνισης των στεφανιαίων αρτηριών. Μας δίνει πληροφορίες για την ανατομία και την πορεία των αγγείων αυτών καθώς και για την παρουσία στενώσεων στον αυλό τους.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης χορηγείται ενδοφλέβια σκιαγραφικός παράγοντας και πιθανότατα β αναστολέας προκειμένου να διατηρηθεί χαμηλά η καρδιακή συχνότητα και να επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή απεικόνιση.

Χρησιμοποιείται για τον αποκλεισμό/διάγνωση στεφανιαίας νόσου σε συμπτωματικούς ή και ασυμπτωματικούς ασθενείς με προδιαθεσικούς παράγοντες για στεφανιαία νόσο. Επιπλέον έχει θέση στην παρακολούθηση ασθενών με γνωστή στεφανιαία νόσο που φέρουν ενδοστεφανιαίες προθέσεις (stents) ή έχουν υποβληθεί σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass). Τέλος συμβάλει στην εκτίμηση της έκφυσης και την πορείας των στεφανιαίων αρτηριών σε συγγενείς ανωμαλίες αυτών.

Διενεργείται σε συνεργασία με εξειδικευμένα κέντρα από ειδικά εκπαιδευμένους καρδιολόγους και ακτινολόγους.

Καρδιοπνευμονική δοκιμασία κόπωσης (Εργοσπιρομετρία)

Υπηρεσίες

Είναι μία μη επεμβατική δυναμική δοκιμασία που επιτρέπει τη συνολική εκτίμηση της απάντησης στην άσκηση πολλάπλών οργάνων του σώματος μας καθώς μας δίνει πληροφορίες για το καρδιαγγειακό, το αναπνευστικό, αλλά και το νευρομυϊκό μας συστήμα.

Χρησιμοποιείται για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της λειτουργικής ικανότητας του εξεταζόμενου, την αξιολόγηση μειωμένης ανοχής στην  άσκηση και συμπτωμάτων που σχετίζονται με την άσκηση. Στην καθημερινή κλινική πράξη έχει θέση στην εκτίμηση αθλητών (επαγγελματιών και ερασιτεχνών), στην παρακολούθηση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια, ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια, κληρονομούμενες μυοκαρδιοπάθειες, συγγενείς καρδιοπάθειες αλλά και πνευμονολογικά νοσήματα. Επίσης διενεργείται στο πλαίσιο προμεταμοσχευτικού ελέγχου. 

Προαθλητικός έλεγχος – Βεβαίωση για αθλητικές δραστηριότητες

Υπηρεσίες

Ο προαγωνιστικός έλεγχος επιτρέπει την αναγνώριση των ασυμπτωματικών αθλητών με καρδιολογικά προβλήματα.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει λήψη ατομικού και οικογενειακού ιστορικού, κλινική εξέταση και ηλεκτροκαρδιογράφημα το οποίο φαίνεται να ενισχύει σημαντικά την αξία του προαθλητικού ελέγχου, ιδιαίτερα στις μυοκαρδιοπάθειες και στα αρρυθμιολογικά σύνδρομα. Επιπλέον, σε αθλητές άνω των 35 ετών, αξιολογούμε και τους προδιαθεσικούς παραγόντες για στεφανιαία νόσο και διενεργούμε περαιτέρω έλεγχο επί ενδείξεων.

Επιπροσθέτως, αναλόγως των αρχικών ευρημάτων, σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να χρειαστούν πιο εξειδικευμένες εξετάσεις όπως το υπερηχοκαρδιογράφημα, η μαγνητική τομογραφία καρδιάς, η δοκιμασία κόπωσης και η εργοσπιρομετρία.

Οι στρατηγικές πρόληψης φαίνεται να διαφοροποιούνται ανά χώρα.  Στην Ελλάδα, από το 2018 η Κάρτα Υγείας Αθλητή αποτελεί, βάση νόμου, προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε προπονήσεις και αγώνες και περιλαμβάνει ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, κλινική εξέταση και ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι η «φυσιολογική» προσαρμογή της καρδιάς στη συστηματική μακροχρόνια άσκηση (η αποκαλούμενη «αθλητική καρδιά»)  ενδέχεται να έχει αλληλεπικαλυπτόμενα χαρακτηριστικά με κάποιες μυοκαρδιοπάθειες ή και σπανιότερα να συνυπάρχουν οι δύο οντότητες. Γι αυτό και ο έλεγχος των αθλητών πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό προκειμένου να εντοπίζονται εγκαίρως τέτοια τυχόν ευρήματα, να διερευνώνται κατάλληλα και να παρακολουθούνται ανάλογα.

Ωστόσο, εξίσου σημαντικός είναι και ο ρόλος των ιατρών πρωτοβάθμιας φροντίδας, γενικών γιατρών και παθολόγων στην αρχική αναγνώριση των «ύποπτων» περιπτώσεων που χρήζουν παραπομπής σε ειδικούς καρδιολόγους

Προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος

Ο έλεγχος εξατομικεύεται και προσαρμόζεται στην ηλικία, τους προδιαθεσικούς παράγοντες για στεφανιαία νόσο και σε τυχόν συμπτώματα του εξεταζόμενου. Μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Λήψη ιστορικού – Κλινική εξέταση- Έλεγχο σωματομετρικών παραμέτρων
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα (triplex καρδιάς)
 • Εξετάσεις αίματος
 • Συμβουλευτική για πρόληψη ή βελτίωση τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου για στεφανιαία νόσο και αλλαγή του τρόπου ζωής
 • Προγραμματισμός περαιτέρω διερεύνησης εφόσον χρειάζεται με:
  • Holter ρυθμού ή αρτηριακής πίεσης 24ώρου
  • Δοκιμασία κόπωσης/δυναμικό υπερηχοκαρδιογράφημα/σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου.
  • Αξονική στεφανιογραφία/κλασική στεφανιογραφία
  • Μαγνητική τομογραφία καρδιάς κ.ο.κ.
Υπηρεσίες

Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση όλων των ηλικιών στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση της καρδιαγγειακής νόσου μέσω της ενημέρωσης και του προγραμματισμού ενός εξατομικευμένου προληπτικού προγράμματος που πέραν των παραπάνω εξετάσεων που πιθανώς χρειαστεί να πραγματοποιηθούν περιλαμβάνει και συμβουλευτική για αλλαγή του τρόπου ζωής με υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών, συστηματικής σωματικής άσκησης αλλά και αντιμετώπισης του στρες. Σε αυτή την προσπάθεια μας στηρίζουν συνεργάτες επιστήμονες του ιατρείου (διαιτολόγοι/διατροφολόγοι, personal trainers  και ψυχολόγοι).